DOCUMENTO DI CLASSE 2022/23

DOCUMENTO DI CLASSE a.s. 2022/23

TECNICO

Allegati    ​

5At      Documento di Classe2           Allegati      PDF 120 
5Bt Documento di Classe    Allegati       PDF 1201 
5Ct Documento di Classe     Allegati      PDF 120 
5Dt Documento di Classe     Allegati      PDF 120 

PROFESSIONALE

5As     Documento di Classe           Allegati     zip 
5Bs Documento di Classe    
5Cm Documento di Classe     Allegati zip 
5Dm Documento di Classe     Allegati zip 

SERALE

5AtS   Documento di Classe              
5BtS Documento di Classe    
  

1 integrazione del 13/06/2023
2 corretto 14/06/2023