DOCUMENTO DI CLASSE 2022/23

DOCUMENTO DI CLASSE a.s. 2022/23

TECNICO

Allegati    ​

5At      Documento di Classe           Allegati      PDF 120
5Bt Documento di Classe    Allegati       PDF 120 
5Ct Documento di Classe     Allegati      PDF 120
5Dt Documento di Classe     Allegati      PDF 120

PROFESSIONALE

5As     Documento di Classe           Allegati     zip 
5Bs Documento di Classe    
5Cm Documento di Classe     Allegati zip 
5Dm Documento di Classe     Allegati zip 

SERALE

5AtS   Documento di Classe              
5BtS Documento di Classe