DOCUMENTO DI CLASSE 2023/24

DOCUMENTO DI CLASSE a.s. 2023/24

TECNICO​

5AT      Documento di Classe1           Allegati1      zip
5BT Documento di Classe    Allegati      zip 
5CT Documento di Classe     Allegati      zip 
5DT Documento di Classe     Allegati      zip 

PROFESSIONALE

5AS     Documento di Classe           Allegati     zip 
5BS Documento di Classe  Allegati     zip 
5CM Documento di Classe     Allegati zip
5DM Documento di Classe     Allegati zip

SERALE

5A SERALE Documento di Classe               Allegati     zip
5B SERALE    Documento di Classe     Allegati      
 
documento revisionato